Onderstaand een heel interessant artikel over hoogsenstieve kinderen en tips voor de ouders

Hoogsensitieve kinderen hebben baat bij hypnose!

In dit artikel wordt uitgelegd wat hoogsensitieve kinderen zijn en wat we met behulp van hypnose voor ze kunnen betekenen. 
Wat is een hoogsensitief kind
Een hoog sensitief kind (HSK) heeft een gevoelig zenuwstelsel en neemt gemakkelijker subtiele details en prikkels waar in zijn of haar omgeving en wordt gemakkelijker overweldigd door sterke prikkels en signalen vanuit de omgeving. Dit zegt Dr. Elaine Aron, zelf een hoogsensitief persoon en onderzoekster op dit gebied. Volgens Elaine Aron is zo’n 15 tot 20% van de bevolking hoog sensitief.
In dit verband wordt ook vaak gesproken over ’nieuwetijdskinderen’ een begrip waaronder HSK’s, hoogbegaafde kinderen, kinderen met ADHD, PDD-NOS en zelfs autisme worden genoemd. Een grote groep kinderen krijgt op de een of andere wijze één van deze labels ’opgeplakt’.
Een HSK is echter niet echt vergelijkbaar met de andere genoemde kinderen. Elaine Aron geeft in haar boek  ’Het hoog sensitieve Kind ‘ aan dat de problemen van kinderen met ADD en bijvoorbeeld kinderen met het syndroom van Asperger niet te vergelijken zijn met hoogsensitieve kinderen en dat diagnoses niet altijd juist worden gesteld. Wil je weten of jouw kind hoogsensitief is, dan is haar boek een echte aanrader.
Wat zijn de karakteristieken van een hoogsensitief Kind
Er is een behoorlijke lijst met kenmerken van hoogsensitieve kinderen, waarbij het van belang is op te merken dat een hoogsensitief kind niet alle kenmerken hoeft te hebben om hoogsensitief te zijn. Karakteristieken van sensitiviteit zijn bijvoorbeeld een sterke gevoeligheid voor prikkels uit de omgeving,  het sterk kunnen waarnemen van details, heel gevoelig zijn voor de emoties van anderen, sterke gevoeligheid voor pijn, behoefte aan privacy, gevoeligheid bij harde geluiden, streven naar perfectionisme etc. Er zijn meetinstrumenten ontwikkeld om HSP te kunnen vaststellen. Hoogsensitieve kinderen kunnen zowel introvert zijn (ca. 70%) als extrovert (30%). Introvert  of extrovert zijn is geen kenmerk van een HSK, maar meer een soort overlevingsstrategie. HSK’s kunnen voorts veeleisend zijn vanwege eigenschappen van volhardendheid en emotionele intensiteit.
Het feit dat we leven in een maatschappij met constant wisselende indrukken en de sterke nadruk die gelegd wordt op rationele, logische en analytische zaken, kan er de oorzaak van zijn dat hoogsensitieve kinderen moeilijk kunnen functioneren. Kinderen moeten op scholen een rationeel programma volgen en dat is niet persé afgestemd op de persoonlijkheidskenmerken van HSK’s.
Adviezen voor ouders
Elaine Aron geeft in haar boek ‘Het Hoogsensitieve Kind’ heel veel adviezen aan ouders hoe met deze kinderen omgegaan kan worden. Hieronder een paar van deze adviezen:
• accepteer het anderszijn van het kind;
• leer geduld te oefenen;
• wees je bewust van je sterkere spreekvolume;
• vermijd plagen dat verkeerd begrepen kan worden;
• als je kind gecorrigeerd moet worden begin dan op een laag volume
• wees voorzichtig met gedachten die je hardop uitspreekt
• leer signalen herkennen als het kind moe of overprikkeld aan het worden is
Belangrijke aandachtspunten
Bij Hoogsensitieve kinderen is het van belang dat aandacht geschonken wordt aan het vergroten van eigenwaarde en zelfvertrouwen.
Hoe kan hypnose helpen?
Hypnose kan oa. op de volgende wijze van betekenis zijn voor hoog sensitieve kinderen
• Het aanleren van zelfhypnose voor meer zelfcontrole op het gebied van pijngevoeligheid, omgaan met stress en overgeprikkeldheid
• Het elimineren van blokkades en overgevoeligheid die veroorzaakt zijn door nare gebeurtenissen zoals bijvoorbeeld pestgedrag. Het beter kunnen afschermen van negatieve emoties van anderen.
Bron: http://www.hypnosementor.nl/hoog-sensitieve-kinderen-en-hypnose/